Nephro.macro@gmail.com +66 81-906-7743


Nephro-M โปรแกรมเฉพาะทางบริหารจัดการศูนย์ไตเทียม

เริ่มต้นกับ Nephro-M ที่ตอบสนองความต้องการบริหารงานเฉพาะด้านของศูนย์ไตเทียม
ด้วยการออกแบบโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้งานสะดวก รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ทดลองใช้ฟรี 1 เดือน

Nephro-M คือ

  • ออกแบบโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้านผู้ป่วยโรคไตที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  • ออกแบบโปรแกรมให้ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ในการออกเอกสารของผู้ป่วย และจัดการเอกสารของข้อมูลในศูนย์โรคไต ด้วย หลักการลดค่าใช้จ่ายด้วย Paperless office
  • ออกแบบโปรแกรมรองรับการเชื่อมต่อระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อระบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่คุณสามารถสำรองและเก็บรักษาข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง

คุณสมบัติเด่น

  • เป็นโปรแกรมสำหรับงานบริการผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่ศูนย์ไตเทียม ซึ่งครอบคลุมการทำงาน ในศูนย์ไตเทียมทั้งระบบส่วนหน้า (front office) ได้แก่ การให้บริการการรักษาผู้ป่วย และระบบส่วนหลัง (back office) ได้แก่งานบริหารด้านบัญชีการเงิน บุคลากร ตลอดจนระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ระบบ Nephro-M เป็นโปรแกรมที่มีฟังก์ชั่น การใช้งานที่ครบครันถึง 13 โดเมนหลัก และมีความยืดหยุ่นสูง จึงเหมาะสำหรับการใช้งานและบริการผู้ป่วยฟอกไตทั้งของรัฐบาลและเอกชน

 

ระบบส่งข้อมูลTRT

ระบบส่งข้อมูลให้สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ครอบคลุมกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อช่วยลดภาระ ในการกรอกข้อมูลพื้นฐานของศูนย์ภายใต้สมาคมที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อส่งข้อมูลไปยังสมาคมโรคไตประจำปี

Lab Anti Error (Hct,KT/V)

ระบบจัดการคุณภาพการฟอกไต ครอบคลุมกระบวนการเก็บข้อมูลก่อนเจาะเลือดและหลังเจาะเลือด เพื่อเก็บบันทึกเพื่อส่งไปให้แพทย์วินิจฉัย

 

ทำทะเบียนผู้ป่วยรายวัน/รายเดือน

ระบบบริหารข้อมูลผู้ป่วย และบุคลากรด้านการแพทย์ สรุปจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยจัดทำรายงานในรูปแบบ Hemoworksheet

 

ทำเงินเดือน แพทย์ เจ้าหน้าที่

บริหารจัดการ เงินเดือนและ ค่าใช้จ่ายที่มีความซับซ้อนของบุคลากรทั้งหมดในศูนย์โรคไต


ระบบจัดการเวชภัณฑ์( stock )

ระบบบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ ครอบคลุมระบบเชื่อมโยงการเพิ่ม-ตัดสต๊อกยาและเวชภัณฑ์ จากระบบจัดซื้อและเบิกได้อัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถตรวจนับยาและเวชภัณฑ ตรวจสอบ และปรับปรุงยอดให้ตรงกับสต๊อกเพื่อใช้ในการเบิกจ่าย ได้อย่างถูกต้อง

จัดตารางคิวฟอกเลือด / เวรเจ้าหน้าที่

ระบบตารางการฟอกเลือดผู้ป่วย ครอบคลุมกระบวนจองคิวฟอกเลือดของผู้ป่วย รวมถึงระบบบริหารการจัดการ เตียงในการฟอกเลือดของผู้ป่วย เพื่อให้ทีมงานสามารถบริหารจัดการคิวฟอกเลือด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ระบบตรวจ statement ในการเบิกจ่ายสิทธิ์

ระบบตรวจ statement สรุปรวบรวมข้อมูลสำคัญของรายงานการเบิกจ่ายมาไว้ใน หน้าจอเดียว ง่ายต่อการติดตามผล การเบิกจ่าย ครอบคลุมสิทธิ์การเบิกจ่าย ราชการ อปท. รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม สิทธิ์ซ้อน สปสช รวมถึงแจ้งเตือนความผิดพลาดของการเบิกจ่าย

ระบบรายงาน ตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน (KPI )

คำนวณและแสดงผลเอกสารรายงานตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่จำเป็นในผลการปฏิบัติงานของทั้งศูนย์เพื่อช่วยให้ผู้บริหารตรวจสอบและวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ลูกค้าของเรา

 

ทดลองใช้งานฟรีทันที 1 เดือน

หากสนใจใช้งานระบบของเรา ทีมงานพร้อมให้คำแนะนำ และให้ทดสอบตัวทดลองระบบฟรีทันที 1 เดือน

เทคโนโลยี Paperless Solution สู่โลก Digital
Nephro-M ช่วยบริหารงานศูนย์ไตเทียมให้เข้าสู่ยุค Paperless and Digital Solutions โดยมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีเพื่อโซลูชั่นบริหารจัดการเอกสาร ข้อมูลองค์กร และกระบวนการทำงานของเรา ช่วยเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรสู่ดิจิตอลทั้งกระบวนการ

เทคโนโลยี cloud storage เพื่อการจัดเก็บข้อมูล

 width=


Nephro-M พัฒนาระบบ cloud storage ด้วยการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ซึ่งเป็นรูป แบบของการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลเพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจเรื่องความ ปลอดภัยของข้อมูลไม่มีการสูญหายเนื่องจากอุบัติเหตุฉุกเฉินในด้าน ต่าง ๆ ที่อาจเกิด ขึ้นได้แบบไม่คาดคิด

การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทเนฟโฟรมาร์โครมีนโยบายให้ความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล โดยบริษัทเนฟโฟรมาร์โครใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงทั้งในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์และข้อมูลของบริษัทฯ มีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ติดต่อเรา

Address

ที่อยู่ 709/325 หมู่2ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Phone Number

081-906-7743